Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдийн өдрийн хүрээнд МАОЭНХ-ны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар үг хэллээ.

Олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдийн өдрийн хүрээнд МАОЭНХ-ны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар үг хэллээ.

2019/07/22

Олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдийн өдрийн хүрээнд Хөдөлмөрийн хуулинд өгсөн саналын тусгуулах, Хөдөлмөр-нийгмийн зөвшлийн гурван талт Улсын хэлэлцээрээр тохиролцсон дагуу цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх нэмэлт хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг УИХ, Засгийн газраас шаардах эсэргүүцлийн жагсаал цуглааныг Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Уг жагсаалын үеэр МАОЭНХ-ны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар нөхцөл байдлын бүх талдаа бүрэн ойлгож оролцохыг уриалж үг хэллээ.