Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Монгол Улсын экспортын хууль эрх зүй, хөрөнгө оруулалт, санхүү, татварын тогтвортой таатай орчинг бий болгох уулзалт хэлэлцүүлэг

Монгол Улсын экспортын хууль эрх зүй, хөрөнгө оруулалт, санхүү, татварын тогтвортой таатай орчинг бий болгох уулзалт хэлэлцүүлэг

2019/07/22

Монгол Улсын экспортын хууль эрх зүй, хөрөнгө оруулалт, санхүү, татварын тогтвортой таатай орчинг бий болгох, зах зээлийн мэдээлэл, судалгааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, олон улсад сурталчилан таниулах, инноваци, тэргүүний дэвшилтэт техник, технологид суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, экспортын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих, дэд бүтцийг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, шинээр ажлын байр бий болгох, Монгол Улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх, экспортоос эдийн засагт орох мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлэх асуудлаар 2018 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Гадаад харилцааны яамны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газраас хэлэлцүүлэг зохион байгуулж уг хэлэлцүүлэгт МАОЭНХ болон мэргэжлийн холбоодын удирдлага санал санаачлагатай оролцов.