Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Олон улсын мэргэшсэн менежер бэлтгэх сургалт, хөтөлбөрт өнгөрсөн жил хамрагдсан төгсөгчдийг \\

Олон улсын мэргэшсэн менежер бэлтгэх сургалт, хөтөлбөрт өнгөрсөн жил хамрагдсан төгсөгчдийг \\

2019/07/22

Монгол Улсын Засгийн газар болон ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын байгуулсан гэрээний дагуу хоёр орны аж ахуйн нэгж, жижиг дунд үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагааг дэмжих бодлогоор Монголын хувийн хэвшлийн бизнес эрхлэгчдийг сонгон шалгаруулж Герман улсад нэг сарын турш “Олон улсын мэргэшсэн менежер бэлтгэх сургалт, хөтөлбөр”-т жил бүр хамруулдаг болно. 
Уг хөтөлбөрийг Монголын талаас “Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо” (МАОЭНХ), ХБНГУ-ын талаас “GIZ” байгууллагууд хариуцан хэрэгжүүлдэг. 
2018 оны 9 сарын 21-22 ны өдрүүдэд энэхүү хөтөлбөрт өнгөрсөн жил хамрагдсан төгсөгчдийг \"Үр дүн дүгнэх тайлан\" сургалтанд хамрууллаа.