Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум

Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум

2019/07/22

\"Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум 2018\" 
Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж, ажиллах хүчний мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх замаар хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төрийн бодлого хэрэгжүүлэх ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ, эдийн засгийн өсөлтийг бий болгогч, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлогч БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ, зах зээлийн төлөвшил, хөгжлийн хандлагыг чиглүүлэгч иргэний нийгэм, өөрийн авьяас чадвар, бүтээлч сэтгэлгээ, шаргуу хөдөлмөрөө өөртөө болон эх орны хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ-ийн оролцоотойгоор \"Нэг өрх-нэг ажлын байр\" уриан доор энэ оны хөдөлмөр эрхлэлтийн форумыг Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтран 2018 оны 12 сарын 4-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж байна.