Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ХЭСЗ, МБССЗ болон Залуучууд хөгжлийн асуудал эрхэлсэн зөвлөлүүдийн хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулах нь

ХЭСЗ, МБССЗ болон Залуучууд хөгжлийн асуудал эрхэлсэн зөвлөлүүдийн хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулах нь

2019/07/22

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, Дархан-Уул аймгийн засаг даргын тамгын газар болон аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран \\\\\\\"Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар зөвлөл болон Залуучууд хөгжлийн асуудал эрхэлсэн зөвлөлүүдийн хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулах нь\\\\\\\" сэдэвт сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 04-05-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.