Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ХЭ, МБС болон ЗХ зөвлөлийн үйл ажиллагаан дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэл сэдэвт сургалт болж өнгөрлөө.

ХЭ, МБС болон ЗХ зөвлөлийн үйл ажиллагаан дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэл сэдэвт сургалт болж өнгөрлөө.

2019/07/23

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлагын Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлтэй хамтран Өмнөговь аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 12-13-ний өдрүүдэд \\\"Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, сургалт болон Залуучууд хөгжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаан дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэл\\\" сэдэвт сургалт, семинарыг амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө.