Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ОУХБ-ын суурь конвенциудын талаар ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх нь сэдэвт сургалтыг Дорнод аймагт МАОЭНХ амжилттай зохион байгууллаа

ОУХБ-ын суурь конвенциудын талаар ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх нь сэдэвт сургалтыг Дорнод аймагт МАОЭНХ амжилттай зохион байгууллаа

2019/11/05

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жилийн ой, Монгол улсад хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага байгуулагдсаны 60 жилийн ойг тэмдэглэх арга хэмжээний төлөвлөгөө болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн "ОУХБ-ын суурь конвенциудын талаар ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх нь" сэдэвт сургалтыг Дорнод аймагт МАОЭНХ амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтанд аймгийн холбогдох байгууллагууд болох ЗДТГ, ХХҮГ, мэргэжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газар, МБСБ, ажил олгогч, үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо зэрэг байгууллагуудын төлөөлөл идэвхитэй оролцлоо.