Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Ажил мэргэжлийн лавлах, стандартыг боловсруулан МБСҮЗ-р хэлэлцүүлэхэд бэлэн боллоо

Ажил мэргэжлийн лавлах, стандартыг боловсруулан МБСҮЗ-р хэлэлцүүлэхэд бэлэн боллоо

2020/07/28

Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захиалгаар МАОЭНХ-ны дэргэдэх Ажил мэргэжлийн стандарт ур чадварын хөгжлийн төв, Эрчим хүчний сургалтын төвтэй хамтран 2020 оны 07-р сард эрчим хүчний салбарын голлох 9 мэргэжлийн "Ажил мэргэжлийн лавлах, стандарт"-ыг боловсруулан МБСҮЗ-р хэлэлцүүлэхэд бэлэн боллоо.