Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН СТАНДАРТЫН ХӨТӨЧ

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН СТАНДАРТЫН ХӨТӨЧ

2020/09/02

Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захиалгаар МАОЭНХ-ны дэргэдэх "Ажил мэргэжлийн стандарт, ур чадварын хөгжил" төв, Эрчим хүчний сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтazaран эрчим хүчний салбарын ААНБ-ын түвшинд ажил мэргэжлийн дүн шинжилгээ хийх, мэргэжлийн стандарт боловсруулах болон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт тогтоох цогц чадамж олгох иж бүрэн хөтөлбөрийн хүрээнд "АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН СТАНДАРТЫН ХӨТӨЧ" бэлтгэх сургалтыг зохион байгууллаа