Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХолбоо 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10.00-12.00 цаг хүртэл аймгийн ажил олгогч эздийн холбоодтойгоор онлайнаар уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

МАОЭНХолбоо 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10.00-12.00 цаг хүртэл аймгийн ажил олгогч эздийн холбоодтойгоор онлайнаар уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

2020/12/30

МАОЭНХолбоо 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10.00-12.00 цаг хүртэл аймгийн ажил олгогч эздийн холбоодтойгоор онлайнаар уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Уг уулзалтаар аймгийн ажил олгогч эздийн холбооны үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал, ирэх онд ажиллах чиглэлийн талаар ярилцлаа.  

Мөн аймгууд дээрээ нөхцөл байдал ямар байгаа талаар гишүүн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дунд судалгаа хийж, үр дүнг гарган, үр дүн дээрээ тулгуурлаад гишүүддээ чиглэсэн үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ тодорхой болгох тал дээр анхаарал хандуулж ажиллах чиглэл өглөө.