Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Техник технологийн дээд сургуулийн дэргэд “Барилгын салбарын ур чадварын хөгжлийн төв”-г байгуулах чиглэлээр ажил хэргийн уулзалтыг зохион байгууллаа. 

Техник технологийн дээд сургуулийн дэргэд “Барилгын салбарын ур чадварын хөгжлийн төв”-г байгуулах чиглэлээр ажил хэргийн уулзалтыг зохион байгууллаа. 

2021/03/29

МАОЭНХ болон Голландын DECP байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Үндэсний болон салбарын ажил мэргэжлийн ур чадварын хөгжлийн төв бэхжүүлэх, чадавхийг дээшлүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Техник технологийн дээд сургуулийн дэргэд “Барилгын салбарын ур чадварын хөгжлийн төв”-г байгуулах чиглэлээр ажил хэргийн уулзалтыг зохион байгууллаа. 

Тус уулзалтад МАОЭНХ-ны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар, Техник Технологийн дээд сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Нэмэхбаатар, АМСУЧХ-н төвийн захирал Г.Энхбат, ТТДС-н захирал Н.Эрдэмтөгс, ТТПК-н захирал Ц.Баярмаа болон тус холбооны ажлын албаны мэргэжилтэн нар оролцов.