Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон АХШХТ хуулийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төслүүдийг танилцууллаа

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон АХШХТ хуулийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төслүүдийг танилцууллаа

2021/05/19

Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбооноос "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл"-ийн талаарх сэдвийн хүрээнд ээлжит цахим илтгэл, хэлэлцүүлгийг Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо (МАОЭНХ)-той хамтран 2021 оны 5-р сарын 18-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус илтгэл, хэлэлцүүлэгт холбооны гишүүн байгууллагуудын төлөөлөл оролцож, хуулийн төслүүдийн талаарх сонирхсон асуултууддаа тавилаа. Илтгэлээр хуулийн төслүүдэд туссан гол онцлох өөрчлөлтүүдийн талаар танилцуулсан.