Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл хамтран Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүхэд цар тахлын дараа эдийн засгийг сэргээх чиглэлээр хувийн хэвшлийн байр суурь, саналыг албан бичгээр хүргүүллээ

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл хамтран Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүхэд цар тахлын дараа эдийн засгийг сэргээх чиглэлээр хувийн хэвшлийн байр суурь, саналыг албан бичгээр хүргүүллээ

2021/09/27

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл хамтран Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүхэд цар тахлын дараа эдийн засгийг сэргээх чиглэлээр хувийн хэвшлийн байр суурь, саналыг албан бичгээр хүргүүллээ. Мөн 08 дугаар сарын 18-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүх Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүд болон Монголын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын төлөөллийг хүлээн авч уулзах үеэр дээрхи албан бичгийг гардуулан өгч, хамтран ажиллахаар боллоо.