Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Нэгдүгээр хичээл "Хог хаягдлыг бууруулах арга зам, зөвлөмжүүд" сэдэвт видео хичээл

Нэгдүгээр хичээл "Хог хаягдлыг бууруулах арга зам, зөвлөмжүүд" сэдэвт видео хичээл

2022/02/07

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Дэлхийн банкны Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн дэмжлэгтэйгээр ХНХЯ болон ХХҮЕГ-тай хамтран “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-ийн зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд бичил бизнес эрхлэгчдэд байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ойлголт өгөх цуврал видео хичээлийг боловсруулан гаргалаа. Нэгдүгээр хичээл "Хог хаягдлыг бууруулах арга зам, зөвлөмжүүд" сэдэвт видео хичээлийг эндээс үзнэ үү.

Хичээлийг энд дарж үзнэ үү.