Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
"Нийгмийн даатгалын тухай" хуулийн шинэчлэл дээр ажил олгогч, эзэд, хувийн хэвшлийн баримталж буй байр суурийг танилцуулж, ОУХБ-ын төлөөлөлтэй харилцан санал бодлоо хуваалцсан үр дүнтэй уулзалтыг зохион байгууллаа.

"Нийгмийн даатгалын тухай" хуулийн шинэчлэл дээр ажил олгогч, эзэд, хувийн хэвшлийн баримталж буй байр суурийг танилцуулж, ОУХБ-ын төлөөлөлтэй харилцан санал бодлоо хуваалцсан үр дүнтэй уулзалтыг зохион байгууллаа.

2022/06/09

2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр МАОЭНХ нь Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Ази, номхон далайн бүсийн Нийгмийн хамгааллын ахлах мэргэжилтэн Нуно Куна болон ОУХБ-ын үндэсний зохицуулагч П. Болормаа нартай "Нийгмийн даатгалын тухай" хуулийн шинэчлэл дээр ажил олгогч, эзэд, хувийн хэвшлийн баримталж буй байр суурийг танилцуулж, ОУХБ-ын өгч буй зөвлөмжийг сонсон, харилцан санал бодлоо хуваалцсан үр дүнтэй уулзалтыг зохион байгууллаа.