Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХ-ны удирдлагууд ХНХ-ын сайд Д. Сарангэрэлтэй 9 дүгээр сарын 1-ны өдөр уулзаж хамтран ажиллах чиглэлээр ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.

МАОЭНХ-ны удирдлагууд ХНХ-ын сайд Д. Сарангэрэлтэй 9 дүгээр сарын 1-ны өдөр уулзаж хамтран ажиллах чиглэлээр ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.

2022/09/06

МАОЭНХ-ны удирдлагууд ХНХ-ын сайд Д. Сарангэрэлтэй 9 дүгээр сарын 1-ны өдөр уулзаж хамтран ажиллах чиглэлээр ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.