Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХолбооноос 2020 онд хийгдэх сургалтын төлөвлөгөө

МАОЭНХолбооноос 2020 онд хийгдэх сургалтын төлөвлөгөө

2020/01/14

2020 оны 01-р сард хийгдэх сургалтын төлөвлөгөө 

2020 оны 02-р сард хийгдэх сургалтын төлөвлөгөө