Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Улсын Их Хурлаар хэлэлцэгдэж байгаа Коронавируст халдвар (COVID-19) -ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай хуулийн төсөлд МАОЭНХ-ны гишүүдээс санал хүргүүллээ.