Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо СПОУЭЗФ Манлайллын төлөөх найзууд хөтөлбөр

СПОУЭЗФ Манлайллын төлөөх найзууд хөтөлбөр

2019/08/27

Санкт-Петербург хотын Олон улсын эдийн засгийн форумын (Saint-Petersburg International Economic Forum) хүрээнд залуу манлайлагчдын нөхөрлөлийн хөтөлбөр (Friends for Leadership Programme) болон 25-35 насны залуу удирдагчдад зориулсан Шинэ үеийн хөтөлбөрийн хэсэг(The Special NEW GENERATION Session) 2019 оны 6-р сарын 4-8-ны өдрүүдэд Оросын St.Petersburg хотноо боллоо.

Энэхүү олон улсын эдийн засгийн чуулга уулзалтад оролцохоор сонгогдож, уригдсан 30 орны төлөөлөл 42 залуучуудын нэгээр Монгол улсаас Монгол Залуу Мэргэжилтнүүд- Young Mongolian Professionals Association болон Монголын Залуу Ажил Олгогч Эздийн Нийгэмлэг -Young Employers Association төлөөлөн оролцож байна.