Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллежийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээнд МАОЭНХ-ны Гүйцэтгэх захирал Х. Ганбаатар оролцож, нээлтийн үг хэллээ.

Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллежийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээнд МАОЭНХ-ны Гүйцэтгэх захирал Х. Ганбаатар оролцож, нээлтийн үг хэллээ.

2022/09/06

Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллежийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээнд МАОЭНХ-ны Гүйцэтгэх захирал Х. Ганбаатар оролцож, нээлтийн үг хэллээ.