Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үндэсний зөвлөлийн хуралдаан

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үндэсний зөвлөлийн хуралдаан

2019/07/22

2018 оны 12 сарын 8-ны өдөр Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үндэсний зөвлөлийн хуралдааныг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны сайд С.Чинзоригийн баталсанаар ХНХЯ, МБҮЗ, МАОЭНХ болон ЕХ-ны ТМБССТД-1 төсөл хамтран зохион байгуулж холбогдох асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.