Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ээлтэй бодлого

Хөдөлмөр эрхлэлт ба ээлтэй бодлого

2019/07/22

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр буюу Олон улсын Хөдөлмөрчдийн өдрөөр ХЭҮК-ийн дэмжлэгтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн сан болон ИНБ-ууд хамтран хувийн хэвшил, төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн, судлаачдыг хамруулсан нийт 80 гаруй оролцогчтой \"Хөдөлмөр эрхлэлт ба ээлтэй бодлого\" сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцож МАОЭНХ болон мянга мянган гишүүн аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувийн хэвшлийг төлөөлөн \"Хөдөлмөрийн харилцаанд тэгш бус байдал бий болохоос урьдчилан сэргийлэхэд ажил олгогчдын зүгээс баримталж буй байр суурь\" сэдэвт илтгэл тавьж оролцлоо.