Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАК ХХК-ийн Евро Блок Үйлдвэртэй танилцлаа

МАК ХХК-ийн Евро Блок Үйлдвэртэй танилцлаа

2019/09/05

МАОЭНХ удирдлага болон ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, эрчим хүчний яамны төлөөлөл МАК ХХК-ийн Евро Блок Үйлдвэр дээр зочлон үйл ажиллагаатай нь танилцлаа.