Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Эрчим хүчний салбарт ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулж эхэллээ

Эрчим хүчний салбарт ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулж эхэллээ

2019/09/30

         Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал. технологийн дэвшлийн нөлөөгөөр Эрчим хүчний салбарт Хяналт удирдлага. Автоматикийн засварчин гм шинээр бий болж буй мэргэжлээр лавлах. стандарт боловсруулах чиглэлээр МАОЭНХ. Ажил мэргэжлийн лавлах стандарт боловсруулах төв. Эрчим хүчний хөгжлийн төв. Үйлдвэр сургалтын төв. Дулааны цахилгаан станцын мэргэжилтэй ажилтан. ИТА хамтран эхний мэргэжлийн АМЛС-ыг амжилттай боловсрууллаа.