Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ОУ-ын гагнуурын ISO стандартад нийцүүлэн сайжруулах зөвлөмж, гагнуурын мэргэжлийн жишиг стандартын хувилбарыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажлаа эхлэлээ

ОУ-ын гагнуурын ISO стандартад нийцүүлэн сайжруулах зөвлөмж, гагнуурын мэргэжлийн жишиг стандартын хувилбарыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажлаа эхлэлээ

2019/11/08

ГОУХАН-ын "Ашигт малтмалын салбар дахь МБС-ыг дэмжих" төсөл, МАОЭНХ-ны дэргэдэх Ажил, мэргэжлийн стандарт боловсруулах төв, Монголын материал судлал, гагнуурын нийгэмлэг болон эрчим хүч, уул уурхайн салбарын ААНБ-тай хамтран Монгол Улсад мөрдөж байгаа "Гагнуур"-ын ажил, мэргэжлийн стандарт (2015), Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт (2016), сургалт зохион байгуулж байгаа чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрт харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх, ОУ-ын гагнуурын ISO стандартад нийцүүлэн сайжруулах зөвлөмж, гагнуурын мэргэжлийн жишиг стандартын хувилбарыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажлаа эхлэлээ.