Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол сургалт, залуучуудын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн зөвлөлүүдийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт семинарыг амжилттай зохион байгууллаа