Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны Олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн ААНБ-уудын сайн туршлагыг сурталчлан таниулах, түгээх” сэдэвт онлайн уулзалт

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны Олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн ААНБ-уудын сайн туршлагыг сурталчлан таниулах, түгээх” сэдэвт онлайн уулзалт

2020/12/30

     МАОЭНХ нь ХНХЯ, НДЕГ, МҮЭХ-той хамтран 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 14.00-16.00 цагийн хооронд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны Олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн ААНБ-уудын сайн туршлагыг сурталчлан таниулах, түгээх” сэдэвт санал солилцох онлайн уулзалт хэлэлцүүлгийг аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажил олгогч, эзэд, нийгмийн түншлэлийн талуудын төлөөллүүдийн оролцоотойгоор зохион байгууллаа.

     Уг уулзалт нь Олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын туршлагыг сонсож, асуулт асууж, санал бодлоо илэрхийлсэн үр дүнтэй хэлэлцүүлэг болж өндөрлөлөө.