Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Ажил мэргэжлийн лавлах, Ажил мэргэжлийн бүдүүвч зураглал

Ажил мэргэжлийн лавлах, Ажил мэргэжлийн бүдүүвч зураглал

2021/01/14

“Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны дэргэдэх Ажил мэргэжлийн стандарт, ур чадварын хөгжлийн төв Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын ISCO-08, ҮАМАТ-08 болон мэргэжлийн стандарт боловсруулах олон улсын аргачлал, арга зүйг ашиглан Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Хамгаалалтын байгууллагуудын холбоо, ГОУХАН-тэй хамтран 14 ш ажил мэргэжлийн лавлахыг боловсруулав.

МБС-ын Үндэсний зөвлөлөөр 2020 онд баталсан Эрчим хүчний салбарын 10 ш, Харуул хамгаалалтын 3 ш, Салбар дундын 1 ш ажил мэргэжлийн лавлахыг танилцуулж байна.

Доорх холбоосоор татаж авна уу. 

 

1.АМЛ-ДС-н ээлжийн монтер

2.АМЛ-ДЦ-н засварын монтер

3.АМЛ РХА

4.Автомат удирдлагын монтёр

5.АМЛ-агаарын шугамын монтер

6.АМЛ- КШ-н засварчин

7.АМЛ Дулааны оруулгын слесарь

8.АМЛ Турбины засварчин

9.АМЛ-ДЦС-ын Зуухны-машинч

10.АМЛ-Турбины-машинч

11. DACUM-Бие хамгаалагч

12. DACUM-ГХХ-н ажилтан

13. Дакум ДХА

14. Цахилгаан гар нуман гагнуурын