Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ОУХБ-аас In business сургалтыг чиглүүлэгч хүн ямар аргаар оролцогчдоо чиглүүлж сургалтыг зохион байгуулах талаарх арга, аргачлалыг сурах сургалтыг зохион байгууллаа

ОУХБ-аас In business сургалтыг чиглүүлэгч хүн ямар аргаар оролцогчдоо чиглүүлж сургалтыг зохион байгуулах талаарх арга, аргачлалыг сурах сургалтыг зохион байгууллаа

2021/01/29

МАОЭНХолбоо In business хөтөлбөрийг бичил бизнес эрхэлж буй ажил олгогч, албан бус салбарт ажиллаж буй бизнес эрхлэгчдэд болон гишүүддээ үзүүлдэг үйлчилгээндээ шинээр нэвтрүүлэх гэж байгаатай холбоотойгоор ОУХБ-аас In business сургалтыг чиглүүлэгч хүн ямар аргаар оролцогчдоо чиглүүлж сургалтыг зохион байгуулах талаарх арга, аргачлалыг сурах зорилгоор туршилтын сургалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Уг сургалтанд тус Холбооны Гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар болон бүх ажилтнууд хамрагдсан болно.