Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
MАОЭНХ-с Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн ажил олгогчийн 8-н цагын цогц сургалтыг 2021 оны 03 сарын 10нд монголын замын салбарт онлайнаар амжилттай зохион байгууллаа

MАОЭНХ-с Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн ажил олгогчийн 8-н цагын цогц сургалтыг 2021 оны 03 сарын 10нд монголын замын салбарт онлайнаар амжилттай зохион байгууллаа

2021/03/12

MАОЭНХ-с Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн ажил олгогчийн 8-н цагын цогц сургалтыг 2021 оны 03 сарын 10нд монголын замын салбарт онлайнаар амжилттай зохион байгууллаа

Уг сургалтын зорилго нь Ажил олгогч, захирал, менежер зэрэг байгууллагын дээд түвшний удирдлагад ажилтнуудын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалан ажиллах шаардлагатай ХАБЭА-н суурь болон хууль эрх зүйн ойлголтыг өгөхөд чиглэнэ.