Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
КОВИД-19 цар тахлын үед бизнесээ хэрхэн тогтвортой байлгах, ажлын байран дээр хэрхэн сэргийлэх, гэрээс хэрхэн ажиллах, бизнесийн тогтвортой байдлын эрсдэлээ хэрхэн үнэлэх талаар ойлголт өгөх зорилгоор 4 гарын авлагыг татаж авахаар нийтэлж байна.

КОВИД-19 цар тахлын үед бизнесээ хэрхэн тогтвортой байлгах, ажлын байран дээр хэрхэн сэргийлэх, гэрээс хэрхэн ажиллах, бизнесийн тогтвортой байдлын эрсдэлээ хэрхэн үнэлэх талаар ойлголт өгөх зорилгоор 4 гарын авлагыг татаж авахаар нийтэлж байна.

2021/04/08
                   Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага болон Голландын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын дэмжлэгтэйгээр КОВИД-19 цар тахлын үед бизнесээ хэрхэн тогтвортой байлгах, ажлын байран дээр хэрхэн сэргийлэх, гэрээс хэрхэн ажиллах, бизнесийн тогтвортой байдлын эрсдэлээ хэрхэн үнэлэх гэх мэтчилэн зүйлүүдийн талаар ойлголт өгөх зорилгоор 4 гарын авлагыг орчуулан, хэвлэж түгээн дэлгэрүүлсэн болно.
                     
                      Эдгээр гарын авлагууд нь ААНБ-ууд дотоод дүрэм, журамдаа өөрчлөлт оруулахад нилээд тус дөхөм болно гэдэгт итгэлтэй байна. Асууж тодруулах зүйл байвал манай Холбоонд хандаж болно.
 
Уг гарын авлагуудыг эндээс татаж авна уу. bit.ly/monefcovid2021