Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХ-ны төлөөлөл 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр Зохистой хөдөлмөрийн 2023-2027 оны хөтөлбөрийг боловсруулах түншлэгч талуудын дугуй ширээний хэлэлцүүлэгт оролцлоо

МАОЭНХ-ны төлөөлөл 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр Зохистой хөдөлмөрийн 2023-2027 оны хөтөлбөрийг боловсруулах түншлэгч талуудын дугуй ширээний хэлэлцүүлэгт оролцлоо

2022/09/15

МАОЭНХ-ны төлөөлөл 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр Зохистой хөдөлмөрийн 2023-2027 оны хөтөлбөрийг боловсруулах түншлэгч талуудын дугуй ширээний хэлэлцүүлэгт оролцлоо. Уг хэлэлцүүлэгт ХНХЯ-аас "Нийгмийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр", НҮБ-ын Суурин төлөөлөгчийн газраас "НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээ", ОУХБ-ын зөвлөх Прадийп Шарма "Зохистой хөдөлмөрийн хөтөлбөр-Тэргүүлэх чиглэл ба хүрэх үр дүн" сэдэвт илтгэлүүдийг тус тус тавьж, оролцогчид асуулт асууж, Зохистой хөдөлмөрийн асуудлаар талууд хэрхэн хамтран ажиллах талаар санал бодлоо хэлж, уг хэлэлцүүлэг үр дүнтэй болж өндөрлөлөө.