Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХолбоо болон GIZ Менежер бэлтгэх хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг ХБНГУ-ын Кёлн хотноо сургалтанд хамрагдах оролцогчдод танилцууллаа.

МАОЭНХолбоо болон GIZ Менежер бэлтгэх хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг ХБНГУ-ын Кёлн хотноо сургалтанд хамрагдах оролцогчдод танилцууллаа.

2023/03/23
МАОЭНХ нь GIZ-ийн менежер бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны 5 дугаар сарын 13-27-ны өдрүүдэд ХБНГУ-ын Кёлн хотноо сургалтанд хамрагдах 20 оролцогчдыг хамруулан Менежер бэлтгэх хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг 03 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө.
Уг сургалтанд GIZ-ийн төслийн менежер болон Монголыг хариуцсан зохицуулагч Андреа Элэш, trAIDe сургалтын төвийн Төслийн менежер, Менежер бэлтгэх хөтөлбөрийн бэлтгэгдсэн сургагч Tobias Hegelow нар Монголд хүрэлцэн ирж сургалтыг зохион байгууллаа.