Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Гамшгийн удирдлагын тогтолцоо ба Бизнесийн Тогтвортой Ажиллагааны Төлөвлөгөөг олон улсын аргачлалаар боловсруулах гарын авлага

Гамшгийн удирдлагын тогтолцоо ба Бизнесийн Тогтвортой Ажиллагааны Төлөвлөгөөг олон улсын аргачлалаар боловсруулах гарын авлага

2019/07/22

Аж ахуйн нэгж байгууллага, ЖДҮ-ийн гамшгийн удирдлагын тогтолцоо ба бизнесийн тогтвортой ажиллагааны төлөвлөгөөг олон улсын аргачлалаар боловсруулах гарын авлага -ыг ажил олгогч эзэд, бизнесийн байгууллагуудад зориулан НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагуудын техникийн туслалцайтайгаар Онцгой байдлын ерөнхий газар болон МАОЭНХ хамтран боловсрууллаа.