Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Гамшгийн үеийн БТАТ боловсруулах үндэсний сургагч багш бэлтгэх багц сургалт

Гамшгийн үеийн БТАТ боловсруулах үндэсний сургагч багш бэлтгэх багц сургалт

2019/07/22

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Монгол улсын шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран Олон улсын стандартын дагуу ААНБ, Жижиг дунд үйлдвэрүүдэд бизнесийн тогтвортой ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах \\\"Гамшгийн үеийн тогтвортой ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах үндэсний сургагч багш\\\"-аар байгууллагад багшлах, үндэсний сургагч багш бэлтгэх багц сургалтыг \\\"Гамшгаас хамгаалах арга\\\" сургалтын төв дээр 2019 оны 06 дугаар сарын 05-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.