Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Завхан аймгийн ХЭ салбар зөвлөл, МБС салбар зөвлөлийн гишүүдийг чадавхижуулах уулзалт боллоо

Завхан аймгийн ХЭ салбар зөвлөл, МБС салбар зөвлөлийн гишүүдийг чадавхижуулах уулзалт боллоо

2019/07/23

Завхан аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр ЗАВХАН АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ, МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ, УЯЛДУУЛАХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ болж өнгөрлөө.

Уг уулзалт, хэлэлцүүлгийн зорилго нь:Завхан аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл, мэргэжлийн боловсрол сургалтын зөвлөл болон оролцогч талуудын үйл ажиллагааг уялдуулах, зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах, зөвлөлүүдийн хамтран ажиллах санамж байгуулахад оршино.