Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч бэлтгэх, ажиллуулах журам

Аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч бэлтгэх, ажиллуулах журам

2019/08/28

GIZ-ийн "Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт" төсөлтэй хамтран "Аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч бэлтгэх, ажиллуулах журам" -ыг хэрэгжүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулахаар ярилцлаа.