Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Итали Улсын Турин хотод зохион байгуулагдсан Хөдөлмөрийн маргаанаас урьдчилан сэргийлэх, үр дүнтэй шийдвэрлэх нь сэдэвт сургалтад Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн талуудын төлөөлөл амжилттай оролцлоо