Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Дөрөвдүгээр хичээл "Бизнесийнхээ маркетингийн сурталчилгааг хөгжүүлэх чадамж эзэмших" сэдэвт видео хичээл

Дөрөвдүгээр хичээл "Бизнесийнхээ маркетингийн сурталчилгааг хөгжүүлэх чадамж эзэмших" сэдэвт видео хичээл

2022/02/07

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Дэлхийн банкны Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн дэмжлэгтэйгээр ХНХЯ болон ХХҮЕГ-тай хамтран “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-ийн зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд бичил бизнес эрхлэгчдэд зориулсан маркетинг, борлуулалтын цуврал видео хичээлийг боловсруулан гаргалаа. Дөрөвдүгээр хичээл "Бизнесийнхээ маркетингийн сурталчилгааг хөгжүүлэх чадамж эзэмших" сэдэвт видео хичээлийг эндээс үзнэ үү.

 

4-р хичээл үзэх.