Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ҮАМАТ-08 шинэчлэх ажлын хэсэг НҮБ-н төслийн зөвлөх Гомбо профессорын ажлын явцын тайлантай танилцав.