Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ХАБЭА аяны лого, постер "template" болон "photo challenge"-д нэгдэж, хамтран ажиллахыг уриалж байна.

ХАБЭА аяны лого, постер "template" болон "photo challenge"-д нэгдэж, хамтран ажиллахыг уриалж байна.

2023/05/15
ААНБ-уудад ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд нийгмийн түншлэгч талууд болох Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо болон Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран боловсруулан гаргасан ХАБЭА аяны лого, постер "template" болон "photo challenge"-д нэгдэж, хамтран ажиллахыг уриалж байна.
ААНБ-ууд өөрсдийн байгууллага дээр ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээндээ доорх лого, постер "template" болон "photo challenge"-ийг ашиглан сурталчлах ажлыг зохион байгуулж бидэнтэй хамтран ажиллахыг уриалж байна.
 
Аяны лого, баннер татаж авах линк: