Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2021-2022 оны улсын хэлэлцээр

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2021-2022 оны улсын хэлэлцээр

2021/06/01

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2021-2022 оны улсын хэлэлцээрийг 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр баталлаа. 2021-2022 оны улсын хэлэлцээрээр хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг дэмжих, цалин хөлс, орлогыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгаалал, ажлын байрны эрүүл аюулгүй байдал, нийгмийн түншлэлийг сайжруулах чиглэлээр Засгийн Газар, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо, Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо хамтран ажиллахаар боллoo.