Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХолбоо болон Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимтай хамтран "Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл"-ийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

МАОЭНХолбоо болон Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимтай хамтран "Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл"-ийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

2021/10/21

Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо болон Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимтай хамтран "Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл"-ийн хэлэлцүүлгийг 2021 оны 10 дугаар сарын 20-нд зохион байгууллаа.


Уг арга хэмжээнд Монголын Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөлийн гишүүд, Төрийн бус байгууллага, Аж, ахуйн нэгж байгууллагын төлөөллүүд оролцож байр сууриа илэрхийллээ.