Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
“Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэхэд төр, нийгмийн түншүүдийн хамтын ажиллагаа” Зөвлөлдөх уулзалтыг 2022 оны 5-р сарын 27-28 ны өдрүүдэд Дундговь аймгийн Мандалговь хотод зохион байгууллаа.

“Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэхэд төр, нийгмийн түншүүдийн хамтын ажиллагаа” Зөвлөлдөх уулзалтыг 2022 оны 5-р сарын 27-28 ны өдрүүдэд Дундговь аймгийн Мандалговь хотод зохион байгууллаа.

2022/06/03
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Тогтвортой хөгжлийн сангийн санхүүжилттэй “Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж цочролд хариу үзүүлэх бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх нь” Хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд “Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэхэд төр, нийгмийн түншүүдийн хамтын ажиллагаа” Зөвлөлдөх уулзалтыг 2022 оны 5-р сарын 27-28 ны өдрүүдэд Дундговь аймгийн Мандалговь хотод зохион байгууллаа.
Уг уулзалтанд МАОЭНХ-ны төлөөлөл, Дундговь, Өмнөговь, Дорноговь болон Төв аймгийн Ажил олгогч эздийн холбооны тэргүүн нар оролцож, бусад түншлэгч 5 байгууллагын төлөөлөлтэй хамтран малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэх, амьдрах ухааны чадварыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд чадавхжуулах хөтөлбөрүүдийг цаашид тогтвортой хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэн хамтран ажиллахаар боллоо.
Төр, нийгмийн түншлэлийн 6 байгууллагын төлөөлөлдөө ажлын амжилт хүсье.