Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ОРХОН АЙМГИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ОРХОН АЙМГИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2019/07/20

ТЭРГҮҮН: Л.ЦЭДЭНСОДНОМ

УТАСНЫ ДУГААР: 99351258

МЕНЕЖЕР: Ц.САРАНТУЯА

МЭЙЛ ХАЯГ: saraa_susj@yahoo.com  

УТАСНЫ ДУГААР: 99366688, 91996688