Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2019/07/20

ТЭРГҮҮН: Д.ТӨМӨРТОГОО

МЭЙЛ ХАЯГ: dornogovi@monef.mn 

УТАСНЫ ДУГААР: 99795438, 98201337

МЕНЕЖЕР: С.ОЮУНБИЛЭГ 

УТАСНЫ ДУГААР: 99272784