Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо НҮБ-ын Женев дэх Олон улсын хөдөлмөрийн бага хурлын 108-р чуулган

НҮБ-ын Женев дэх Олон улсын хөдөлмөрийн бага хурлын 108-р чуулган

2021/12/28

2019 оны 7 дугаар сарын 9-11-ны өдрүүдэд Тайланд улсад НҮБ болон МУ-ын Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд (ТХЗ)-ыг хэрэгжүүлж хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцооны талаарх сургалтанд амжилттай хамрагдаж байна. Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтыг улс орнууд хэрхэн хэрэгжүүлдэг талаар туршлагуудыг сонслоо. Мөн үүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй бэрхшээлүүдийнхээ талаар ярилцлаа.