Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХолбоо, ХНХЯ, ХХҮЕГ-тай хамтран Японы Мицубиши компанийн төлөөлөлтэй онлайнаар мэдээлэл солилцож, уулзалт зохион байгууллаа.

МАОЭНХолбоо, ХНХЯ, ХХҮЕГ-тай хамтран Японы Мицубиши компанийн төлөөлөлтэй онлайнаар мэдээлэл солилцож, уулзалт зохион байгууллаа.

2022/09/06

МАОЭНХ нь ХНХЯ, ХХҮЕГ-тай хамтран 2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр Японы Мицубиши компанийн төлөөлөлтэй гадаадад ажиллах хүч нийлүүлэх болон "Хөдөлмөрийн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын асуудлаар онлайнаар мэдээлэл солилцож, уулзалт зохион байгууллаа.