Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХолбооны холбогдох ажилтнууд Швейцар улсын аудитор хатагтай Штефани Лочичиро, ноён Лорент Кремие нартай уулзаж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.

МАОЭНХолбооны холбогдох ажилтнууд Швейцар улсын аудитор хатагтай Штефани Лочичиро, ноён Лорент Кремие нартай уулзаж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.

2022/09/07

МАОЭНХолбооны Гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар болон холбогдох ажилтнууд Швейцар улсын аудитор хатагтай Штефани Лочичиро, ноён Лорент Кремие нартай 9 дүгээр сарын 6-ны өдөр уулзаж ШХА-ийн МБС болон ЗХЭДТөслийн хэрэгжилт, үр дүн, тогтвор суурьшилтай цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.