Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
БНСВУ-ын Эмэгтэйчүүдийн бизнесийн зөвлөлийн дарга, түүний гишүүн эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг МАОЭНХ-ны удирдлагууд хүлээн авч цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.

БНСВУ-ын Эмэгтэйчүүдийн бизнесийн зөвлөлийн дарга, түүний гишүүн эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг МАОЭНХ-ны удирдлагууд хүлээн авч цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.

2022/09/15

Өнөөдөр буюу 09 дүгээр сарын 14-ны өдөр БНСВУ-ын Эмэгтэйчүүдийн бизнесийн зөвлөлийн дарга, түүний гишүүн эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг МАОЭНХ-ны удирдлагууд хүлээн авч, Монгол, Вьетнамын бизнес эрхлэгчдийн харилцаа холбоог сайжруулах, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцлаа.